• ارسال از طریق پست

کلیه سفارشات شهرستان که از لحاظ تعداد، اندازه و وزن مطابق با استاندارد های شرکت های پستی باشند از طریق پست پیشتاز و یا تیپاکس برای خریداران ارسال خواهد شد. تحویل بسته با توجه به موقعیت مکانی و بعد مسافت بین ۲ تا ۴ روز بطول خواهد انجامید و هزینه آن بصورت پس کرایه مطابق با تعرفه های آنها دریافت خواهد شد.